Maar liefst 5 podiumplaatsen werden zaterdag 2 juni in de wacht gesleept tijdens het Bondskampioenschap K.N.G.U. turnen meerkamp in Hoofddorp.

Bij de heren was er een unieke 1e plek en GOUD voor Dani Schreijnders uitkomend in de 1e divisie. In de overige categorieën was er ZILVER voor Daan Meels en Teun Ponjee en BRONS voor Marc Peeters en Freek van den Brand. Svenn Cox turnde naar een verdienstelijke 7e plek en Koen Wijnands werd 9e.

Medailleregen voor Swentibold tijdens de toestelfinales

Tijdens de toestelfinales op zondag 3 juni in was het bijna alleen mogelijk middels een telraam of zakjapanner het aantal gescoorde Swentibold medailles goed bij te houden. Heel veel eremetaal is mee terug naar Limburg gekomen. Zo was op de diverse toestellen maar liefst 3 maal goud en 2 maal zilver voor Dani Schreijnders. Er was ook goud voor zowel Svenn Cox als Teun Ponjee op sprong. Voor Lovre Sucur en Bo Peskens was er zilver, voor Tom Cremers zilver en brons, voor Daan Meels zilver en brons, voor Koen Wijnands zilver en brons en Marc Peters brons.

Ook de turnsters van Swentibold wisten goede prestaties neer te zetten. Dat geldt zeker voor Nele Hansen, die bondskampioen werd bij de dames junioren. Ook was er goud en zilver bij de toestelfinales voor Nele en Assia. Nele pakte haar tweede gouden medaille van dit N.K. op het toestel balk. Met een score van 12,20 hield ze de concurrenten achter zich. Op vloer werd Nele 6e. Assia (pupil) werd op vloer 8e, op sprong was ze als laatste aan de beurt en wist hier een mooie zilveren plak te behalen.

Kortom, prachtige prestaties van de onze turners,  turnsters en hun trainers. Proficiat!!

 

 

Uitnodiging voor de stemgerechtigde leden van 16 jaar en ouder

 

 

Bij dezen nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 18 mei a.s. om 20.30u. in de Swentiboldzaal aan de Leijenbroekerweg 15a te Sittard.

 

AGENDA:

 1.         Opening door de voorzitter, dhr. J. Wijnands

 2.         Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2017

 3.         Ingekomen stukken

 4.         Mededelingen

 5.         Jaarverslag 2017 secretaris

 6.         Jaarverslag 2017 penningmeester

 7.         Begroting 2018

 8.         Verslag kascontrolecommissie 2017

 9.         Benoeming kascontrolecommissie 2018

 10.       Verkiezing / benoeming bestuursleden: Aftredend en herkiesbaar D. Havenith en G. Maessen. Kandidaatstelling nieuw bestuurslid:Moniek van Leth

 11.      Huldigingen / Hans Senden trofee

 12.       Rondvraag

 13.       Sluiting

 14.       Gezellig samenzijn

 

Met vriendelijke sportgroeten, namens het bestuur.

M. Hornikx, secretaris

 

De meivakantie vindt plaats van maandag 23 april tot en met zondag 6 mei, de lessen gaan dan niet door.

De zalen zijn ook gesloten op Hemelvaartsdag en beide Pinksterdagen.