Uitnodiging voor de stemgerechtigde leden van 16 jaar en ouder

 

 

Bij dezen nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 18 mei a.s. om 20.30u. in de Swentiboldzaal aan de Leijenbroekerweg 15a te Sittard.

 

AGENDA:

 1.         Opening door de voorzitter, dhr. J. Wijnands

 2.         Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2017

 3.         Ingekomen stukken

 4.         Mededelingen

 5.         Jaarverslag 2017 secretaris

 6.         Jaarverslag 2017 penningmeester

 7.         Begroting 2018

 8.         Verslag kascontrolecommissie 2017

 9.         Benoeming kascontrolecommissie 2018

 10.       Verkiezing / benoeming bestuursleden: Aftredend en herkiesbaar D. Havenith en G. Maessen. Kandidaatstelling nieuw bestuurslid:Moniek van Leth

 11.      Huldigingen / Hans Senden trofee

 12.       Rondvraag

 13.       Sluiting

 14.       Gezellig samenzijn

 

Met vriendelijke sportgroeten, namens het bestuur.

M. Hornikx, secretaris

 

De meivakantie vindt plaats van maandag 23 april tot en met zondag 6 mei, de lessen gaan dan niet door.

De zalen zijn ook gesloten op Hemelvaartsdag en beide Pinksterdagen.

 

 

 

 

Nijntje, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en Swentibold Sittard zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met de ambitie om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar uit Sittard en omstreken te stimuleren om spelenderwijs beter te leren bewegen. Swentibold heeft namelijk met ingang van september 2016 het Beweegdiploma-keurmerk van de KNGU verkregen en de bekende kinderheld Nijntje is de ambassadeur van het Beweegdiploma.

 

“Het keurmerk Beweegdiploma geeft onder andere aan dat wij lesgevers hebben die daadwerkelijk peuters en kleuters op een juiste en veilige manier leren hoe ze alle belangrijke vormen van bewegen kunnen leren. Dat doen we in een leuke sfeer met waarin spelenderwijs leren centraal staat. Na gemiddeld 20 uur ontvangen ze het Beweegdiploma met Nijntje erop en krijgen ze leuke badge van Nijntje.
Wij willen met het Beweegdiploma een stimulans geven aan bewegen op jonge leeftijd nog voordat ze naar de basisschool gaan. Het belang van dit diploma voor de latere sportieve carrière en leefstijl wordt op aansprekende wijze benadrukt. Nijntje is bij uitstek een karakter dat zeer tot de verbeelding spreekt van peuters, kleuters en hun ouders en grootouders. Het is geen toeval dat Nijntje als ambassadeur verbonden werd aan het Beweegdiploma. “Goed leren bewegen is namelijk heel belangrijk en ontzettend leuk, maar niet meer vanzelfsprekend binnen onze maatschappij. Het stimuleren van een positieve leefwijze en kinderen spelenderwijs aansporen om te bewegen is waar het ons om gaat. Jong geleerd is oud gedaan. We zijn blij dat Nijntje daar aan kan bijdragen.”


Wilt u uw peuter of kleuter aanmelden voor of wilt u meer weten over het Beweegdiploma bij Swentibold? Kom een proefles volgen op woensdag of vrijdag in de Swentiboldzaal voor 2-4 jarigen of voor kleuters op maandag in sportzaal De kemper, vrijdag in de Swentiboldzaal en zaterdag in gymzaal Limbricht. Binnenkort zullen nog enkele groepen met het beweegdiploma starten.

 

Deze pagina is bedoeld voor (ouders van) leden om hun 2de hands Swentibold sportkleding en aanverwante te koop te zetten, zodat andere leden in de gelegenheid zijn om deze over te kopen

Hiervoor hebben wij enkele regels:

- Kleding te koop aanbieden kan middels een email naar de leiding of iemand van het bestuur.

- Bij elk aanbod verwachten we de maat, de staat waarin deze kleding verkeerd en uiteraard een goede foto, zodat de kleding goed te bekijken is

- Bestuur heeft altijd het recht om de kleding/advertentie te verwijderen!

 

Bij de koop en verkoop is Swentibold GEEN partij. Swentibold faciliteert slechts de locatie om koop en verkoop mogelijk te maken. Swentibold is op generlei wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door koop of verkoop middels deze pagina.

-------------

Overzicht van aangeboden kleding

 

 

 

In verband met het jaarlijkse kampweekend van onze jeugdleden in St.-Michielsgestel zijn er geen lessen op 15 september in Obbicht en op 16 september in Limbricht, Nieuwstadt, Geleen en de Kemper.